DSC Gallery

Jakub Špaňhel | Pod Skalou

08/12/2017 - 11/01/2018

Dosavadní tvorba umělce Jakuba Špaňhela, by se dala rozdělit zhruba do dvou výrazně oddělených poloh, propojených společnými znaky, jako je např. tíhnutí k monochromii a formální redukci nebo primární důraz na malířské kvality. Obrazy první skupiny jsou založeny na zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu. Druhá skupina obrazů má minimalisticko-seriální ráz, spočívající v mechanickém opakování jednoduchých prvků za pomocí malířského válečku, např. „květináčů“, křížků, půllitrů či plachetnic. (zdroj: artlist.cz)