DSC Gallery

Adam Štech

Adam Štech se pohybuje po hraně mezi distancí a fascinací. Systematická exploatace historického malířství u něj nevychází z potřeby dekonstrukce, ale z jakési frankensteinovské touhy po (re)konstrukci jeho těla. Štech nejspíše chce obstát v očích předchůdců (přesněji před vlastním vědomím o jejich mistrovství), nemůže však jednoduše malovat jako oni. Zřetelné švy na jeho obrazech, z procesuálního hlediska nezahlazované důsledky užívání koláží coby předloh / skic, jsou tak konstitutivními prvky, které demonstrují nemožnost zopakovat konkrétní vzorce v úplnosti, metaforičtěji vzato jizvy po sešívání tohoto těla, kterým znovu a znovu vytváří nevzhledné monstrum.

Štech dokáže čelit minulosti vlastním malířským přednesem, nekulhá za svými vzory a přitom nás (a sám sebe) vystavuje onomu „skličujícímu dojmu“ nevhodnosti, pociťovanému tváří v tvář výrazu tak blízkému známým veličinám. Napětí vznikající mezi jeho malířskými schopnostmi a jejich uplatňováním zdánlivě nepůvodním způsobem, nám tak nabízí potenciál zažívat podstatu (a případně racionálně sledovat pozadí) našeho vztahu k opakování, které je sice společensky přípustné, ale možná ne až tak vítané, nebo naopak vítané, ale už ne reflektované.

Narozen v roce 1980 v Podbořanech. Absolvoval Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě (1999) a Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech profesorů Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla (2001 – 2008). Byl vybrán k účasti na důležitých skupinových výstavách, jakými byly například „Resetting – Jiné cesty k věcnosti“ v Galerii hlavního města Prahy (2007 – 2008) nebo „Motýlí efekt ?“ v Galerii Rudolfinum v Praze (2013). V roce 2011 se stal laureátem 4. Ceny kritiky za mladou malbu udělované Sdružením výtvarných kritiků a teoretiků České republiky. Žije a pracuje v Praze.

– Jiří Ptáček