DSC Gallery

Andrej Dúbravský

Mladý slovenský autor Andrej Dúbravský, vystudoval Vysokou školu užitého umění v Bratislavě. Několikrát vystavoval během samostatných výstav na Slovensku, u nás a v Německu. Prezentován byl také v zahraničí, například v Itálii, Francii nebo Brazílii. Je zastoupen ve sbírkách Slovenské národní galerie a pražské galerie DSC, kde vystavoval v roce 2015. Poté se vydal na dlouhé angažmá do USA.

Autorova malba je založena na klasické technice, na ještě více klasickém chování a na důrazu na smysly. Někdy jsme v pokušení nazvat jeho tvorbu staromódní. Zdá se, že Dúbravský ve svých dílech vyjadřuje něco, co popírá analýzu, jedinečné jádro toho, kým je. V minulosti byl tento druh výrazu jeho centrálním motivem.

Jeho tvorba vychází i z teorií psychoanalýzy a má bezesporu sexuální podtext.Jeho malby jsou plné mužské nahoty ve spojení s přírodou, pro Andreje typická zaječí ouška se postupem času přetransformovala na ďábelské růžky.

Dúbravský ale nepřitahuje pozornost jen provokativními náměty. Atraktivní je i jeho svižná malba, pracuje metodou alla prima na surové plátno. Barvy se do obrazu rychle vpíjejí a dávají obrazu zvláštní akvarelovou atmosféru. Na druhou stranu se pak obraz nedá retušovat a vyžaduje tak důkladnou přípravu a skicování.