DSC Gallery

Jakub Janovský

Jakub Janovský absolvoval Ateliér kresby Jitky Svobodové na pražské AVU v roce 2010, o rok dříve začal působit v ateliéru vysočanské Trafačky, kde pracoval až do jejího konce, roku 2014. Již před tím, v Jihlavě, však začal vytvářet pomíjivé kresby v opuštěných interiérech a exteriérech, svéráznou formu výtvarného vstupu do veřejného prostoru, nástěnné skicáky, které často obsahují motivy, které se následně objevují na malbách.

Kresba je Janovskému univerzálním prostředkem, s kterým lze nakládat svobodně. Lze ji rozvíjet různými, i neočekávanými či překvapujícími způsoby, nejenom na standardních formátech papíru. Pracuje s motivy spojenými s dětstvím, stejně jako s násilím a zvláštním sexuálním fetišismem. Jeho práce působí dojmem nedořečeného, nejsou za zdánlivou hranou zobrazitelného, ale o to více jsou za hranou emocionálního vnímání.

Janovský nikdy nepracoval s hektolitry krve či s čistou pornografií, náznak je pro něj silnější než dořečená explicitní informace. Janovského vize jsou však lakonické, strohé, přímé, někdy až nepříjemně. Identita a osobitost se schovávají za maskami či v kápích, zasvěcující rituál může začít.

Umělec se dotýká temných rituálů obsažených v lidském společenství napříč všemi dobami a všemi kulturami. Jeho sondy jsou nečasové, často znakové, fungují jako zobecněné typologické situace. Tomu odpovídá i jejich zpravidla černobílá, nebo deliricky barevná intenzivní forma, která často nemá daleko ke kvazi-agitačnímu plakátu.