DSC Gallery

Jakub Špaňhel

Špaňhelova tvorba není v žádném případě konzervativní v tom smyslu, že by se nějakým způsobem „vracela ke kořenům“ nebo navazovala na minulé kulturní a umělecké směry. Nenechá se zkreslit jako další v řadě děl samorostlých a jurodivých umělců a bohémů, kterých je v moderní české kultuře snad až přespříliš. Ve Špaňhelových obrazech slavných malířů, spisovatelů nebo skladatelů je naopak přítomné radikální gesto směrem k minulosti, která již není bohorovně odkládána na smetiště dějin, ale o to víc může být vizuálně přetvářena a vyprávěna jako nové dějiny a tradice přítomnosti.

Dosavadní tvorba umělce Jakuba Špaňhela, by se dala rozdělit zhruba do dvou výrazně oddělených poloh, propojených společnými znaky, jako je např. tíhnutí k monochromii a formální redukci nebo primární důraz na malířské kvality. Obrazy první skupiny jsou založeny na zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu. Druhá skupina obrazů má minimalisticko-seriální ráz, spočívající v mechanickém opakování jednoduchých prvků za pomocí malířského válečku, např. „květináčů“, křížků, půllitrů či plachetnic. (zdroj: artlist.cz)