DSC Gallery

Vladimír Skrepl

Tvorba Vladimíra Skrepla je velmi ojedinělá a svým způsobem generačně nezařaditelná do kontextu české výtvarné scény. Jeho práce se vymyká z vlivů a trendů celé české výtvarné scény, umělecky si stojí samostatně s velmi charakteristickým expresivním projevem. Přesto všechno umělcova tvorba hraje důležitou roli na poli českého současného umění, jako dlouholetý pedagog na pražské Akademii výtvarných umění má výrazný vliv na nastupující generaci umělců.

Pro malbu Vladimíra Skrepla je charakteristická hluboká vrstva barvy s rozpoznatelnými silnými tahy štětce a figurálně laděným expresivním obsahem. Barevná živost a jistá spontánnost malby vytváří nenapodobitelné napětí. V jeho obrazech často najdeme deformované primitivně zobrazené lidské postavy nebo zvířata na neutrálním barevném pozadí, které nechává dominovat figuře. Tvarující gesta a symboly, sekterými autor pracuje, tvoří systém asociativně vznikajícího esteticky nezvyklého celku.

Vladimír Skrepl se narodil v roce 1955 v Jihlavě, v letech 1976-1981 absolvoval katedru dějin umění a etnografie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1994 působí jako vedoucí malířského ateliéru na pražské Akademii výtvarných umění. Vladimír Skrepl má na české výtvarné scéně široký záběr, působí nejen jako pedagog, teoretik umění, malíř a tvůrce objektů a instalací, ale také jako kurátor, kdy v letech 1981-1991 působil v Galerii hlavního města Prahy.