DSC Gallery

Milan Salák

Milan Salák vystudoval Akademii výtvarných umění a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou Praze. Již během studií se zúčastnil několika skupinových výstav, první samostatnou výstavu měl v roce 2002 v galerii Salamander v Olomouci. Od té doby představil svou tvorbu na osmi samostatných výstavách u nás i v zahraničí.

Salák se vedle výstavní činnosti zaměřuje i na kurátorskou a kritickou činnost, čímž zasahuje do současného uměleckého provozu. Autor má podle něj mít rysy angažovanosti, což znamená se ve své tvorbě vyjadřovat k sociální, politické a kulturní reflexi a kritice. Autor je také propagátorem nové kurátorské tvorby, odlišné od tradiční skupinové nebo autorské prezentace.

Salákovo dílo  je typická zviditelňováním běžného a zdánlivě neproblematického, díky čemuž je pro diváka snadno čitelný. Jak sám říká, chce eliminovat jakoukoli bezradnost odvozenou od možného neporozumění jeho dílu a naopak diváka vyprovokovat ke konkrétní reakci. Častými náměty jsou pro něj stereotypy a konvence soudobé české společnost, mediální obrazy a jeho osobní “mýty” – mapy a letecká technika.

V poslední době je pro Milana Saláka největší výzvou v umění odhalovat vlastní intimitu a překračovat vlastní hranice studu. Tím se jeho tvorba dostává až k pornografii.