DSC Gallery

Jakub Hubálek

10/05/2017 - 20/05/2017

Jakub Hubálek (*1983) v roce 2010 absolvoval studia na pražské AVU v ateliéru Jitky Svobodové. Zabývá se primárně malbou, kterou se snaží propojovat i s jinými médii jako je například fotografie, komiks, film aj.  Během studia absolvoval stáž na mnichovské Akademie der Bildenden Künste v ateliéru prof. Anke Doberauer. Jeho tvorba je typická svými figurálními kompozicemi lidí – nelidí malovaných výrazným malířským gestem majícím blízko k barokním mistrům.

Jakub Hubálek pracuje v náznacích, nedořečených gestech, jeho díla jsou tajemná. Divákovi otevírá široké hrací pole, kde se jeho fantazie může plně realizovat. Často pracuje s motivem šikmé plochy, která evokuje nestabilitu a nejistotu a z šedivých valérů buduje abstraktní prostor. Hubálek je výrazný malíř, přesvědčivý ve svých malbách a dovedný tvůrce malířských nálad a atmosfér.