DSC Gallery

Jana Vojnárová

26/07/2017 - 10/08/2017

Dosavadní malířskou tvorbou Jany Vojnárové, jako výrazný motiv, prochází její soustředění se na téma lidské figury. Expresivita malířského rukopisu a neustálý dojem jakési distancující rozmazanosti, dodává jejím obrazům plochou obrazovou rovinu, za níž ale stejně jako při pohledu přes okno v dešti leží rozvinutý obrazový prostor.

Častým inspiračním východiskem se stávají pro Vojnárovou fotografie. Častým jevem, je také autorčina schopnost přetavit jejich efemérnost do pevněji konstruované figurativní a kompoziční situace. Tento zájem o práci se slovníkem figurativních gest a situací dobře ukazuje i autorčina práce s koláží (zdroj: Artlist, 2017)

„Ve své práci vycházím z vlastních rodinných příběhů, především se vztahuji k událostem, které mou rodinu postihly během 2. světové války, nezajímají mne ale přímo historické detaily, celistvost příběhu, spíš s vyprávěním dál postupně pracuji, přidávám nové prvky, odlišné postavy, vzniká tak pro mne jiný zajímavý tvar, obraz. Konkrétní příběhy se proměňují v nejasné otisky paměti.  Baví mne práce s přetransformováním příběhů, vymýšlení jiných vztahů, přidávání dějů, odlišných významů, vytáhnutých třeba i z úplně jiné časové nebo dějové linky“ komentuje svou tvorbu umělkyně.