DSC Gallery

Jiří Černický

05/06/2017 - 20/06/2017

Tvorba Jiřího Černického je plná výrazových proměn, vypjatých gest i svébytného humoru. Každé dílo tohoto autora skrývá silný příběh v rovině obsahové, ale také v rovině hledání adekvátních výrazových prostředků.

Jiří Černický je jedním z klíčových autorů, který se sebevědomě pohybuje na výtvarné scéně od počátku devadesátých let. Laureát Sorosovy ceny (1996) a Ceny Jindřicha Chalupeckého (1998) aktuálně vede ateliér malby na VŠUP. Pracuje zejména v médiu malby, objektu, multimediální instalace, ale věnuje se také hudební tvorbě či akčnímu umění s přesahy do fotografie a literatury.

Jako jeden z charakteristických námětů v jeho díle figuruje problematika polistopadového vývoje, zájem o veřejný prostor, reklamu a design, hledání identity, mýtus a mystifikace nebo sledování přesahů v rámci médií, žánrů a směrů. Dílo Jiřího Černického je zastoupeno v mnoha světových galeriích a sbírkách umění.