DSC Gallery

Ondřej Maleček

10/05/2018 - 21/05/2018

Ondřej Maleček absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (prof. P. Nešleha, prof. S. Diviš). Vzhledem ke svému předchozímu studiu má blízko k literatuře a slovesné obraznosti, především ke klasikům českého romantismu a románového místopisu (K. H. Mácha, K. Klostermann). Neoromantické ohlasy tvoří podstatnou součást jeho malířské poetiky. Melancholická přírodní zákoutí (cesty, údolí), opuštěná místa (pole, mýtiny) či dramaticky vyhraněné scenérie (noční lesy, skalní útvary) odlehčuje osobitým naivizujícím tvaroslovím. Měkká stylizace, která navozuje dojem zvětšených deníkových kreseb, směřuje k ironické distanci vůči atributům pomíjivosti (smrt, lebka, kosti), spásy (kříž, tvář, světci) či národní svébytnosti a identity (lev, prapor, vlajka).
Maleček otupuje vyostřené, zraňující hroty romantické nespoutanosti, nesmiřitelnosti a revoltujících nálad, aby vše přeměnil v baladistické, hořce úsměvné pohádky, které se ale nezříkají temných hlubin, odkud jsou čerpány.

– Petr Vaňous