DSC Gallery

Petr Jedinák

19/09/2017 - 06/10/2017

Od 90. let patří Petr Jedinák k předním českým portrétistům. Jeho práce byly přes 20 let spojeny s časopisem Reflex, pro který vytvořil stovky mimořádných portrétů. Svojí knihou „Cesty k portrétu“ (2004) ovlivnil směřování celé novodobé české fotografie. Po odchodu z mediálního světa se věnuje umělecké tvorbě, jíž dominují akty a intimní portréty. Emocionální sílu svých obrazů podtrhuje užitou technikou, v níž vzniká jeden jediný originál, bez možnosti další reprodukce a retuše. Také užitý formát 50×50 cm nemá v evropských poměrech obdoby. Řídí se zásadou že: „Umění by mělo být klasické, precizní a domyšlené. Nemám rád kýč a nedodělky. Umění by nás mělo vždy posouvat o krok dál, za hranici naší komfortní zóny, a občas ji i překročit.“