DSC Gallery

Andrej Dúbravský | On-line Camp

03/06/2015 - 01/07/2015

On-line Camp, výstava mladého slovenského umělce Andreje Dúbravského, byla jeho poslední přehlídkou v Evropě před dlouhodobým angažmá v USA. Právě New York, kde se autor prezentoval během slavného veletrhu VOLTA, ho inspirovalo k vytvoření zcela nových děl „ušitých” na míru této výstavě. Vedle maleb a kreseb měli diváci možnost i zcela poprvé v Praze zhlédnout jeho keramiku.

Název vycházel ze dvou fenoménů – internetu a tábora. Oba dva představují něco zábavného, prostor pro komunikaci a místo, kde jedinec objevuje vlastní identitu. Právě tento motiv je pro Dúbravského tolik typický. Jeho obrazy jsou plné mužské nahoty zahalené přírodou. Prvek odkrývání a skrývání souvisí s všudypřítomnou lidskou rozpolceností, kdy v životní realitě sice vězí fyzické tělo, duchem je však často nepřítomné. Větvoví však v dnešní době nahrazuje matrix sociálních sítí a technologické struktury.