DSC Gallery

Jakub Špaňhel | Pod Skalou

09/12/2017 - 25/01/2018

Jakub Špaňhel je sběratel! Sbírá starožitné lustry, vázy, lidové sošky nebo barokní sekretáře. Není však sběratelem, který by cílevědomě budoval, vršil a zhodnocoval nějakou konkrétní sbírku. Nejde mu o vytváření nějakých logických řad a obecných souvislostí mezi jednotlivými předměty. Ani si nevytváří soukromý inventář estetických forem minulosti. Naopak instinktivně sbírá  předměty, které ho osloví krásou nebo dovedností a z nichž se může, kdykoli se na ně zahledí, zcela bezprostředně radovat.

V uměleckém kontrastu přírodního světa květin, krtků, motýlů, slepic nebo oslíků a lidských výtvorů, jakými jsou stavby, lustry, křesla nebo benzinové pumpy, se sjednává obecnější jednota. Špaňhelovy obrazy přírody přitom nejsou lyrické, ale naopak realistické. Jen tak se totiž mohou dostat až k osvobozujícímu abstraktnímu gestu. Lyrika abstrakci nesnáší! Naproti tomu realismus abstrakci předjímá a vytváří pro ni prostor, jak věděli již malíři rané renesance a dávno před nimi mistři jeskynních chrámů tvořící na úsvitu našich dějin.

Špaňhelova tvorba není v žádném případě konzervativní v tom smyslu, že by se nějakým způsobem „vracela ke kořenům“ nebo navazovala na minulé kulturní a umělecké směry. Nenechá se zkreslit jako další v řadě děl samorostlých a jurodivých umělců a bohémů, kterých je v moderní české kultuře snad až přespříliš. Ve Špaňhelových obrazech slavných malířů, spisovatelů nebo skladatelů je naopak přítomné radikální gesto směrem k minulosti, která již není bohorovně odkládána na smetiště dějin, ale o to víc může být vizuálně přetvářena a vyprávěna jako nové dějiny a tradice přítomnosti.

-Jiří Přibáň (kurátor výstavy)