DSC Gallery

Jan Švankmajer | Objekty

28/06/2016 - 30/08/2016

Motivem pro uspořádání výstavy Jana Švankmajera, Objects, bylo podpořit jeho filmovou tvorbu. Švankmajer v té době spustil velmi úspěšnou crowdfundingovou kampaň, díky které mohl financovat natočení svého (pravděpodobně) posledního filmu.

Výstava ukázala autorovy velmi imaginární sochy z let 2013 až 2016 a zároveň i ukázky z jeho nejslavnějších filmů. Většina jeho vystavených objektů se vázala k jeho tehdy chystanému surrealistickému snímku Hmyz, ve kterém se hmyz chová jako lidi a lidé jako hmyz. Jde o misantropický snímek na motivy divadelní hry bratří Čapků, ve kterém se nenávist k lidem prohlubuje tak, jako se prohlubuje podobnost civilizace s mraveništěm. Švankmajer se při tvorbě inspiroval i námětem Kafkovy Proměny.