DSC Gallery

Lubomír Typlt | 370° kruhu

17/08/2017 - 19/09/2017

Výstava Lubomíra Typlta, 370° kruhu, představila pro autora typické figurální malby a zároveň objekty, k jejichž tvorbě se po deseti letech vrátil. Hlavním motivem výstavy, pojmenované podle jednoho z jeho textů pro hiphopovou skupinu WWW, byla instalace kol s deštníky. Autor se inspiroval malbami dívek z devatenáctého století, na nichž jim vítr rve deštníky z rukou. Samotný objekt se pak stal předlohou pro další obrazy.

Jak autor vysvětluje, objekt pro něj musí sám o sobě funguje jako instalace, teprve potom si může pohrát s jeho ztvárněním, zasazením do prostředí a barevnou kombinací. Typltova tvorba je charakteristická právě vztahy mezi barvami, kdy autor využívá především syté a kontrastní odstíny, které na diváka silně emotivně působí. Nejinak tomu bylo právě i u této výstavy, která navíc ukázala autorům umělecký posun v malbě a zobrazila veškeré polohy jeho dlouhodobé práce.