DSC Gallery

Milan Houser | Pictura Naturans

08/12/2016 - 24/01/2017

Výstava Milana Housera, nazvaná Pictura Naturans, kombinovala tvůrčí potenciál přírody a obraz ve své smyslové a materiálové danosti – “pictura naturans” tedy odkazovala na procesuálnost tvorby, pohyblivost proměn a odkrývání možností malby.

Jeho obrazy vznikly vrstvením speciálně namíchaných laků, kdy jednotlivé vrstvy rozpouští ty spodní a díky několikaleté době schnutí vyvolávají dojem sedimentace. Stékání a tíže barev byla výsledkem gravitačního pohybu, který díky lidskému zásahu tuhne do podoby obrazu. Finální díla pak byla instalována na konstrukcích, kostrách, vypnuté jako impregnované kůže. Tím zdůraznily svou pohyblivost a nezaujatost galerijním prostorem.

Druhým vystaveným typem objektů byly bronzové odlitky vyklíčených brambor připomínající tvory ze sci-fi filmů. Jejich instalace ve vitrínách ze Studia Olgoj Chorchoj znovu zdůraznila protínání aspektu mechanismu a hmoty – umístění čehosi velmi naturálního a živelného do muzeálního kontextu.