DSC Gallery

Tomek Niewiadomski | Blue

15/05/2015 - 25/05/2015

Výstava polského autora Tomka Niewiadomského představila projekt Blue, který je jakýmsi přehledem jeho dosavadní fotografické tvorby. Hlavním motivem Blue byl dialog mezi člověkem a vodou. Díla byla zhotovena technikou platinového a palladiového tisku, který je trvanlivý a odolný a mezi sběrateli tak velmi oblíbený.

Většina fotografií zobrazovala místa, kde se voda dotýká země, vlny narážejí na pláž, pobřeží se potkává se skalami. Člověk je v porovnání s vlnami malý, hledí upřeně do vody nebo se noří do modrých hlubin. Objevují se prvky samoty, začátku i konce. Někde je voda zkrocená a “uzamknutá” v akváriu. Modrá se však nikde nezastavuje.

Z Niewidamoského děl vyvstávají otázky postoje člověka k přírodě. Divák při pohledu na ně pociťuje touhu po svobodě a nekonečném prostoru.