Petrbok Jiří

Umělecké dílo je poskládaná konverzace z komentářů. Stejně jako komentoval písař knižní iluminace za časů pozdní gotiky, tak tvoří uznávaný malíř Jiří Petrbok své obrazové příběhy. Iluminát s božskou „třetí rukou“ (namísto oka) je paralela, která značí Petrbokův příklon k řemeslu a k pracovitosti. Stejně jako dokázal během své cesty měnit životní role Petrbok, tak i jeho aktéři prochází obrazy jako chameleóni. Metoda, která ho definuje, tkví jednoduše v tom, že nemaluje obrazy, ale komentuje životní situace, ve kterých se nacházejí nereálné bytosti. Pod svým přirozeným vlivem navedl řadu umělců současné mladé generace k hledání hrdinských archetypů v zobrazovaných figurách. Obrazy na MAXXX rozvibrují každé klišé.

Airmaxxx 62

Press release